Facebook pixel

Var kan denna skylt finnas och vilken information ger den?

    ?
    Skylten kan sitta som tilläggstavla och anger rekommenderad färdväg för fordon lastade med farligt gods.
    Skylten placeras på tunga fordon och anger fordonets vikt.
    Skylten kan finnas vid vägarbeten och anger alternativ färdväg för vissa tunga fordon förbi vägarbetet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Skylten innebär att fordonet transporterar farlig gods, skylten sitter både fram och bak till på en lastbil, kan även förekomma på sidan av släpet. Skylten ger viktig information till räddningstjänsten vid en olycka, men ger även medtrafikanter viktiga upplysningar.