Vad betyder vägmärket?

    Märket anger vägvisning till en riksväg.
    ?
    Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärket - Trafikplatsnummer.

Märket anger numret på trafikplatsen. Med trafikplats menas bland annat avfart på motorväg och motortrafikled.