Hur ska du göra när du kör om ett väghållningsfordon?

    ?
    Det är förbjudet att köra om ett väghållningsfordon.
    Jag måste alltid köra om på höger sida med försiktighet.
    Jag måste alltid köra om på vänster sida med försiktighet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du har tillåtelse att köra om väghållningsfordon på den sida som anses mest lämplig. Men du bör vara extra försiktig när du gör det, eftersom föraren av väghållningsfordonet kan ha uppmärksamheten på sitt arbete och inte på den övriga trafiken.

Väghållningsfordon är fordon som huvudsakligen används vid nybyggnation eller underhåll av vägar, broar eller rastplatser i det svenska vägnätet.