Facebook pixel

Hur ska du göra när du kör om ett väghållningsfordon som används vid ett vägarbete?

    ?
    Det är förbjudet att köra om ett väghållningsfordon.
    Jag ska alltid köra om försiktigt till höger.
    Jag ska alltid köra om till försiktigt vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får köra om ett väghållningsfordon på den sida som är mest lämplig.

Du måste vara extra försiktig när du kör om då föraren av väghållningsfordon har uppmärksamhet på sitt jobb och inte på den övriga trafiken.