Finns det ett samband mellan innebörden av detta vägmärke och miljöpåverkan?

    Ja, här finns parkeringsplatser med anslutning till elstolpe.
    Nej, vägmärket betyder parkeringsplats enbart för taxibilar.
    ?
    Ja, här kan jag tanka min bil med naturgas.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Infartsparkering Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig.

T-symbolen står för tunnelbana.