Vilket av dessa vägmärken kräver ett slutmärke för att förbudet inte längre ska gälla?

    ?
    Vägmärke A.
    Vägmärke D.
    Vägmärke C.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot omkörning Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märket slut på förbud mot omkörning är uppsatt.