Facebook pixel

Vilket av dessa märken innebär att du inte får fortsätta rakt fram?

    ?
    Vägmärke A.
    Vägmärke C.
    Vägmärke B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Påbjuden körriktning Märket anger att fordon endast får föras i pilens riktning. I detta fall innebär det att du endast för köra höger eller vänster och inte rakt fram.