Vad menas med ett fordons maxlast?

  Tjänstevikten plus totalvikten.
  Tjänstevikten plus bruttovikten.
  ?
  Bruttovikten minus tjänstevikten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

 • Maxlasten är vad ditt fordon får lasta maximalt.
 • Tjänstevikten är vad den väger med förare plus alla vätskor så som drivmedel, oljor mm.
 • Bruttovikten är vad den väger vid ett viss tillfälle.
 • Totalvikten är vad den får väga totalt.