Facebook pixel

Du kör i 80 km/h. Får du använda vägrenen tillfälligt för att underlätta omkörning för bakomvarande fordon?

    ?
    Nej, det är endast tillåtet på vägar där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h.
    Nej, av säkerhetsskäl bör jag förhindra omkörningen då den kommer överträda den högsta tillåtna hastigheten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det går bra att använda vägrenen framför dig för att underlätta en omkörning å det finns god marginal till höger och vägen är fri från hinder.