Facebook pixel

Vilket vägmärke innebär att mötande fordon ska lämna dig företräde?

    Vägmärke A.
    Vägmärke C.
    ?
    Vägmärke B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mötande trafik har väjningsplikt Vägmärke D Innebär att mötande trafik har väjningsplikt och ska därför lämna företräde åt dig.