Det är den 5 juli. Får du parkera efter något av dessa vägmärken om inga andra anvisningar finns?

    Ja, efter vägmärke B.
    Ja, efter vägmärke C.
    ?
    Ja, efter vägmärke A.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A: Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum. B: Förbud mot att parkera fordon. C: Förbud mot att stanna och parkera fordon. D: Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum.

Du får parkera efter vägmärke D eftersom 5 juli är ett udda datum och vägmärke D förbjuder bara parkering på jämna datum.