Får du passera något av dessa vägmärken med din personbil?

    ?
    Jag får endast passera vägmärke A.
    Nej, jag får inte passera dessa vägmärken.
    Jag får endast passera vägmärke B.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot trafik med tung lastbil Vägmärkena anger förbud mot trafik med tung lastbil. Eftersom du kör en personbil så får du passera båda vägmärkena.