Du har fått fel på bilen och måste köra ovanligt sakta på vägen, du märker att det bildas kö bakom dig. Vad ska du göra?

    Signalera bakomvarande att det är fritt att köra om.
    Jag kör som vanligt för att undvika en trafikolycka.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du bör släppa fram bakomvarande bilar för att undvika bildning av kö vilken stör trafiken.