Vad innebär vägmärket?

    Det innebär att jag kör på en väg som tillfälligt ersätter riksväg 58.
    ?
    Det innebär att jag kör på riksväg 58.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägnummer Ett märke med streckad bård (vita strecken) anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.