Du närmar dig en korsning där du har väjningsplikt. Hur visar du andra trafikanter att du tänker lämna företräde?

    ?
    Jag ser till att placera bilen väl till höger.
    Jag ser till att placera bilen väl till vänster.
    Jag söker ögonkontakt med andra trafikanter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Lämna företräde betyder att du i god tid ska visa andra trafikanter så att de inte behöver tveka på din avsikt.

Du ska tydligt visa andra trafikanter att du lämnar företräde, exempelvis genom att sänka farten i god tid.