Får fordon som är bredare än 260 cm föras på allmänna vägar?

    Nej, fordons bredd får högst vara 260 cm.
    ?
    Ja, men enbart fordon som har eskort.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Fordonets bredd

  • Fordonets bredd med last inräknad får högst vara 260 centimeter bred. Dessa regler gäller när du kör på allmän väg. Det finns dock fordon som är bredare än 260 cm, exempelvis jordbruksredskap och då gäller andra regler. Samtidigt som det behövs ett särskilt tillstånd.