Är buller endast ett problem i områden nära motorvägar och motortrafikleder?

    ?
    Ja, eftersom det är högre hastighet på motorvägar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Buller förekommer i närheten av alla typer av vägar samt i städer. Buller kan dock kännas av tydligare i närheten av vägar med höga hastigheter, till exempel motorvägar och motortrafikleder.