Vad är en hybridbil?

    En bil som drar under 0,4 liter per mil.
    En bil som drivs enbart av batteri.
    ?
    En bil som drivs enbart av solenergi.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hybridbilar drivs av minst två stycken kraftkällor, oftast av ett vanligt drivmedel i form av antingen bensin eller diesel och ett batteri.