Vilket alternativ är bäst att lära sig?

    ?
    Ytinlärning är bra eftersom jag memorerar allting jag har lärt mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Djupinlärning är bra eftersom det resulterar i långvariga kunskaper. Du sätter dig in i sammanhang, bakgrund och orsaker till reglerna.