Är du skyldig att lämna fri väg för ett utryckningsfordon med blinkade varningsljus?

    ?
    Nej, jag är inte skyldig till det.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När ett utryckningsfordon närmar sig med blåljus och/eller sirener påslagna är du skyldig att underlätta framkomligheten. Det kan innebära att du kör ut på exempelvis vägrenen för att kunna släppa förbi utryckningsfordonet. Du ska stanna om det är nödvändigt.