Vad är ett reversibelt körfält?

    ?
    Ett körfält där trafik i båda färdriktningarna tillåts samtidigt.
    Ett körfält som endast får användas av utryckningsfordon.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Reversibelt körfält

Enkelt förklarat kan man säga att ett sådant körfält kan användas från bägge håll av trafiken under olika tider och styrs av en trafiksignal. Det är ett körfält som kan vändas på för att få fler körfält i ena riktningen när det behövs.