I vilken situation ska du lämna företräde åt en buss i linjetrafik som står vid en busshållplats?

    Bussen måste alltid lämna mig företräde när den kör ut från hållplatsen.
    Jag ska alltid lämna bussen företräde om den blinkar ut.
    ?
    När bussen blinkar ut och hastighetsbegränsningen är 60 km/h eller högre.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

  • Vid hastigheter 60 km/h eller högre är bussen alltid skyldig att lämna dig företräde.
  • Vid hastigheter 50 km/h eller lägre är du skyldig att lämna bussen företräde om den blinkar ut.