Facebook pixel

I vilken situation ska du lämna företräde åt en buss som står vid en busshållplats?

    Bussen måste alltid lämna mig företräde när den kör ut från hållplatsen.
    Jag ska alltid lämna bussen företräde om den blinkar ut.
    ?
    När bussen blinkar ut och hastighetsbegränsningen är 60 km/h eller högre.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

  • Vid hastigheter 60 km/h eller högre är bussen alltid skyldig att lämna dig företräde.
  • Vid hastigheter 50 km/h eller lägre är du skyldig att lämna bussen företräde om den blinkar ut.