Är det tillåtet att parkera precis före ett övergångsställe?

    ?
    Ja, om det inte finns någon skylt om parkeringsförbud.
    Ja, så länge det finns plats.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att stanna och parkera 10 meter före ett övergångsställe. Detta beror på att ditt fordon då skymmer sikten och övriga trafikanter får för liten marginal att upptäcka eventuella fotgängare.