Vid vilket tillfälle får du använda bilens varningsblinkers?

    När jag dubbelparkerar och vill signalera för andra bilar att jag står olämpligt.
    När jag vill att bakomvarande bilar ska köra om.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du blivit tvungen att stanna och parkera bilen på en olämplig plats. Det ska göras för att uppmärksamma och varna övriga trafikanter om din bil så att de hinner reagera i tid.