Vilket alternativ stämmer gällande barn som vistas i trafiken?

    Barn har lättare att bedöma avstånd på ett korrekt sätt.
    Barn har en mer utvecklad hörsel än vuxna.
    ?
    Barn har en mer utvecklad syn än vuxna.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Barn gör ofta oväntade saker och har inte ett fullt utvecklat konsekvenstänk. Om du ser barn som leker eller vistas i närheten av trafiken så ska du vara extra uppmärksam och försiktig.