Facebook pixel

Får du under några körförhållanden ha halvljus och dimljus tända samtidigt?

    Ja, endast under mörker körning.
    ?
    Ja, endast vid dimma.
    Ja, endast vid kraftig dimma eller regn.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ljuskombinationer Det är förbjudet att ha halvljus tända samtidigt som dimljuset. Detta eftersom ljuskombinationen kan blända andra förare.