Du kör på en huvudled, vad innebär det?

    ?
    Jag måste lämna företräde åt fordon från höger på anslutande vägar.
    Jag har väjningsplikt mot fordon från både höger och vänster på anslutande vägar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom du är på huvudleden så har trafik från anslutande vägar väjningsplikt.