Vilket alternativ är rätt?

    Jag får inte parkera närmare än 10 meter efter ett övergångsställe.
    Jag får inte parkera närmare än 15 meter innan ett övergångsställe.
    ?
    Jag får inte parkera närmare än 10 meter innan och efter ett övergångsställe.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att parkera ditt fordon inom 10 meter innan ett övergångsställe för att det ska vara lättare att se eventuella gångtrafikanter som vill gå över vägen. Om det finns bilar parkerade nära övergångsställen kan det hindra sikten och göra det svårt för de passerande fordonen att se gångtrafikanter.