Facebook pixel

Vad stämmer?

    Jag får inte parkera närmare än 10 meter efter ett övergångsställe.
    Jag får inte parkera närmare än 15 meter innan ett övergångsställe.
    ?
    Jag får inte parkera närmare än 10 meter innan och efter ett övergångsställe.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det råder parkeringsförbud 10 meter innan ett övergångsställe eftersom du som förare enklare ska kunna upptäcka eventuella fotgängare som vill gå över vägen.