Facebook pixel

Vad består marknära ozon av?

    Koldioxid och kväveoxid.
    ?
    Kolmonoxid och koldioxid.
    Kolmonoxid och metangas.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Marknära ozon Marknära ozon bildas genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och kolväteföreningar. Ozonet som bildas är skadligt för både djur och växter. Om du har ett fordon med katalysator så minskar utsläppen av luftföroreningarna som krävs för att det ska bildas marknära ozon.