Vad består marknära ozon av?

    Koldioxid och kväveoxid.
    ?
    Kolmonoxid och koldioxid.
    Kolmonoxid och metangas.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Marknära ozon Marknära ozon bildas genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar som kväveoxider och kolväteföreningar.

Ozon är en gas som består av syreatomer och finns naturligt i atmosfären. På marken kan ozon vara skadligt för människor, djur och växter, men högre upp i atmosfären skyddar det oss mot farliga strålar.

Ozonmolekylen har en kemisk beteckning O3 och består av tre syreatomer, medan syret, som vi använder för andning, har en beteckning O2 och består av två syreatomer.

I jordens atmosfär är ozon en giftig gas på grund av dess kraftfulla oxidationsegenskaper. Den kan orsaka irritation i slemhinnor och ögon, samt påverka material som gummi genom nedbrytning.

Om du har ett fordon med katalysator minskar utsläppen av luftföroreningarna som krävs för att det ska bildas marknära ozon.