Du kör på den här enkelriktade gatan och ska svänga till vänster, hur ska du placera ditt fordon?

    Så nära körbanans högra kant som möjligt.
    ?
    Så nära körbanans mitt som möjligt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid vänstersväng från en enkelriktad väg ska du placera ditt fordon så nära körbanans vänstra kant som möjligt. Tänk på att det inte är samma princip när det kommer till vanliga korsningar, detta eftersom mötande får inte köra in på denna gata.