Varför är det viktigt att kontrollera mängden glykol i en bil?

    ?
    För att minska slitaget på motorns rörliga delar.
    För att undvika att motorn överhettas.
    För att motverka frostskador i bränslesystemet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I ditt fordons instruktionsbok hittar du information om den typ av glykol som passar ditt fordon bäst.