Vilket alternativ stämmer?

    ?
    Där det är förbjudet att parkera, är det alltid förbjudet att stanna.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är alltid förbjudet att parkera där du inte får stanna. Om du inte får stanna på en plats, får du inte heller parkera där.