Vad innebär det i regel när du ser en person som står vid ett övergångsställe med en vit käpp snett nedåt framför sig?

    Att personen lyssnar på trafiken.
    ?
    Att personen inte tänker korsa övergångsstället.
    Att personen precis korsat övergångsstället.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En person med en vit käpp är en person som är med nedsatt synförmåga (blind), de använder sig av en vit käpp för att känna sig fram. När käppen vinklas fram som i detta fall då käppen var snett framåt, så innebär det att personen ska gå eller går. Stanna med god marginal till övergångstället och vänta tills att personen helt gått över vägen innan du kör vidare.