Vad räknas som en lätt släpvagn?

    Släpvagnar med en maxlast som är lägre än bilens totalvikt.
    Släpvagnar där totalvikten inte överstiger bilens totalvikt.
    ?
    Släpvagnar med en totalvikt på minst 750 kg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Generellt kan man säga att ett lätt släp har en totalvikt på högst 750 kg. Även ett släp med högre totalvikt än 750 kg kan vara lätt, så länge den sammanlagda totalvikten på släp och bil är högst 3 500 kg. För att köra sådana fordonskombinationer räcker det med körkort med behörighet B