Facebook pixel

Är du skyldig att underlätta för en omkörning?

    ?
    Ja, men bara på landsvägar med hastighet av minst 70 km/h.
    Ja, men bara om jag kör för sakta.
    Nej, jag är aldrig skyldig att underlätta för en omkörning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alla i trafiken har en skyldighet att underlätta en omkörning. Om du märker att någon vill köra om dig då ska du se till att underlätta detta genom att hålla till höger så gott det går samt inte öka farten.