Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en bärgningsbil med en bil upphängd bakom sig?

    Max 60 km/h.
    ?
    Max 30 km/h.
    Max 40 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bärgningsfordon med fordon upplyft på fast upphängningsanordning får köra i högst 80 km/h.

  • När du bogserar en annan bil med bogseringslina får du inte köra fortare än 30 km/h.