Du befinner dig på en landsväg. Hur kan du uppskatta ett säkert avstånd till framförvarande fordon utan tresekundersregeln?

    Jag litar på min magkänsla.
    Jag kan genom GPS:en se detta.
    ?
    Jag räknar antalet vita linjer som avgränsar vägrenen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Avståndet mellan två vita reflexstolpar är 50 meter. Genom att hålla ett avstånd på minst cirka 100 meter så har du god marginal till framförvarande fordon vid landsvägskörning.