Vad betyder detta vägmärke?

    ?
    Påbjuden cykelbana.
    Påbjuden körbana.
    Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Påbjuden körriktning Märket anger att fordon endast får föras i pilens, ibland pilarnas, endera riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.