Facebook pixel

Du har besiktad ditt fordon i maj månad, när måste du besikta nästa gång?

    ?
    Jag måste besikta senast 36 månader efter den senaste godkända besiktningen.
    Jag måste besikta senast 24 månader efter den senaste godkända besiktningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Personbilar ska besiktas första gången senast 36 månader efter den månad då fordonet togs i trafik första gången.

Andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes. Därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.