Facebook pixel

Du kör på en huvudled och kommer till en fyrvägskorsning där trafikljuset blinkar gult. Vad gäller?

    Jag måste samspela med övrig trafik och turas om att köra enligt kugghjulsprincipen.
    ?
    Jag måste väja för trafik från höger eftersom högerregeln gäller.
    Jag måste stanna innan jag kör vidare.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett trafikljus som blinkar gult är en trafiksignal som inte är i bruk, vilket innebär att trafikreglerna i korsningen är samma som om trafiksignaler hade saknats helt. Eftersom du kör på en huvudled och trafikljuset är ur funktion så är det trafikanter på de korsande vägarna som ska lämna företräde åt dig.

Kom ihåg att när trafikljuset blinkar gult så måste du vara extra försiktig och vara uppmärksam fastän du har företräde.