Vad är sant i denna situation?

  ?
  Jag behöver endast ta hänsyn till gående och ge dem företräde.
  Jag har rätt att fortsätta framåt utan att behöva lämna företräde till andra fordon eller trafikanter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Obevakat övergångsställe

 • Har inte trafikljus.
 • Du som förare har väjningsplikt mot personer på eller personer som är på väg ut på övergångsstället.
 • Du bör sänka hastigheten och vara extra uppmärksam
 • Du får inte köra om på eller precis innan ett övergångsställe.
 • Du bör söka ögonkontakt för att kommunicera med personerna på övergångsstället.
 • Undvik att vinka fram gående då detta kan skapa en falsk trygghet för personen.

Obevakad cykelpassage

En cykelpassage är en markerad del av en väg som används för att korsa en körbana eller cykelbana av cyklister eller förare av moped klass II. Ibland är cykelpassagen upphöjd för att fordon ska köra långsammare. När du närmar dig en obevakad cykelpassage är det viktigt att du anpassar din hastighet så att det inte uppstår fara för cyklister och förare av mopeder klass II som kan befinna sig på cykelpassagen.