Vid vilken av följande tidpunkter gäller denna hastighetsbegränsning?

    En lördag kl. 15:00.
    En vardag kl. 06:45.
    En söndag kl. 14:00.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En vardag före helgdag klockan 13:45 är det enda alternativet som infaller då hastighetsbegränsningen råder.

Under de andra tider där hastighetsbegränsningen inte råder så gäller istället föregående hastighetsbegränsning. En vägmärkeskombination som denna brukar ofta kunna hittas vid skolor och andra tätbebyggda områden.