Vilket av dessa vägmärken betyder att mötande trafik har väjningsplikt mot dig?

  ?
  Vägmärke B.
  Vägmärke A.
  Vägmärke C.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

 • Vägmärke A innebär varning för mötande trafik och anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.
 • Vägmärke B innebär att märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning.
 • Vägmärke C betyder att du har väjningsplikt mot mötande trafik.
 • Vägmärke D betyder att mötande trafik har väjningsplikt mot dig.