Vad använder du ditt periferiseende till?

    ?
    För att bedöma avstånd.
    För att bedöma hastighet.
    För att fokusera med blicken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Periferiseendet utgör cirka 98 – 99 % av synfältet och reagerar på rörliga föremål. Ju högre hastighet du håller, desto mindre hinner du uppfatta med periferiseendet.