Facebook pixel

Vad för typ av skydd är du tvungen att ha på dig enligt lag när du kör eller åker på en moped?

    Handskar.
    ?
    Ryggskydd.
    Skinnställ.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du måste alltid enligt lag bära hjälm när du kör eller åker på en moped.