Kan du ha hjälp av ditt luktsinne när du kör moped?

    Nej, jag har inget behov av det.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ja, genom att använda ditt luktsinne kan du enklare upptäcka eventuella problem med din moped, till exempel om det luktar bränt eller om det läcker bränsle. Det finns dock inget krav som ställs på dig som förare gällande ditt luktsinne.