Vad ska du göra vid vägmärket som visas på bilden?

    Jag ska alltid lämna företräde åt fordon från höger.
    Jag ska alltid lämna företräde åt fordon från vänster.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Sammanvävning Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman till ett och att förarna skall anpassa sig till de nya förhållandena på platsen. Använd kugghjulsprincipen med ömsesidigt hänsynstagande

Kugghjulsprincipen innebär att varannan bil kör och det är ett ömsesidigt samspel som gäller.

Även kallad blixtlåsprincipen, ska tillämpas när det är tät trafik och två körfält eller två körbanor går samman till en körbana eller ett körfält.