Facebook pixel

Du köper en ny moped, när måste du senast anmäla köpet till Transportstyrelsen?

    Dagen innan köpet ska genomföras.
    Senast 30 dagar efter köpet.
    ?
    Senast dagen efter köpet.
    Senast 10 timmar efter köpet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ska du göra ett ägarbyte så behöver du information om den nya ägaren, underskrift av er båda och sedan måste det skickas in till Transportstyrelsen senast 10 dagar från det datumet som är angivet på ägarbytet. Ska ni göra ett ägarbyte så är det tre punkter som inte får underskattas: