Facebook pixel

Du funderar på att köpa en elektriskt moped klass I, hur stor effekt får det vara på motorn som max?

    34 kW (kilowatt).
    ?
    44 kW (kilowatt).
    14 kW (kilowatt).
    24 kW (kilowatt).

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Moped klass I är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/h.

Max motoreffekt är 4 kW motsvarar ungefär 5,44 hk. Moped klass I kallas ofta för EU-moped.