Vad avses med körbana?

    Ena halvan av vägen med vägren.
    Hela vägen med vägren.
    Ena halvan av vägen utom vägren.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Körbana är den del av vägen som är avsedd för trafik med motorfordon. Vägren och cykelbana räknas inte till körbanan.