Facebook pixel

Du har glömt att teckna en försäkring till din moped. Vad blir konsekvensen?

    Polisen beslagtar min moped.
    Jag behöver inte teckna försäkring till min moped.
    Jag blir av med mitt AM-körkort.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får böter i form av en trafikförsäkringsavgift. Trafikförsäkringsavgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad.

Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, om din moped inte är trafikförsäkrad så får den inte vara i trafik. För att teckna en trafikförsäkring så behöver du ta kontakt med ett försäkringsbolag.